Comunicat final

Comunicare Finalizare proiect

Finalizare proiect

 


Data: 07.noiembrie 2019
Localitatea:Toplița, jud. Harghita

SC Treforex SRL, cu sediul în Toplița, str. Marton Aron nr. 9/A, jud. Harghita, derulează, începând cu data de 02.10.2019, proiectul „Creșterea capacității de colectare a deșeurilor lemnoase pentru un mediu mai bun”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului "Creșterea IMM-urilor din România", în baza contractului de finanțare nr. 2018/114993.
Valoarea totală a proiectului este de 255.850 euro, din care asistența financiară nerambursabilă este de 130.000 euro. Proiectul se implementează în localitatea Topliţa pe o durată de 12 luni. Implementarea proiectului va contribui la creşterea eficienței firmei în activitatea desfășurată, precum și la îmbunătățirea procesului de colectare a deșeurilor lemnoase.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Dobrean Petru-Cristian, tel. 0266 343 044, e-mail: treforex@xnet.ro

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului "Creșterea IMM-urilor din România".


TREFOREX S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL TREFOREX SRL, ÎN SECTORUL COMPETITIV AL OBTINERII DE TOCATURĂ CHIPS DIN DEŞEURI LEMNOASE”, cod SMIS 116107, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiţii 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.


Proiect sustinut din fonduri acordate de catre Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in cadrul domeniului de finantare Inovare Verde in Industria din Romania.

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of Green Industry Innovation Programme Romania.