Anunt angajare

Fisa de post Operator tocator mobil - operarea investitiei

Fisa de post Operator tocator mobil - operarea investitiei  - EN

Fisa de post Operator incarcator telescopic operarea investitiei

Fisa de post Operator incarcator telescopic operarea investitiei  -  EN


TREFOREX S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL TREFOREX SRL, ÎN SECTORUL COMPETITIV AL OBTINERII DE TOCATURĂ CHIPS DIN DEŞEURI LEMNOASE”, cod SMIS 116107, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiţii 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.


Proiect sustinut din fonduri acordate de catre Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 in cadrul domeniului de finantare Inovare Verde in Industria din Romania.

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of Green Industry Innovation Programme Romania.