Despre noi

Societatea TREFOREX SRL a fost fondată in 2004 , cu scopul de a colecta si valorifica deseurile din lemn provenite din activitatea firmelor de prelucrare a lemnului existente in zonă la acea dată.

Cu timpul activitatea firmei s-a diversificat, în prezent fiind colectarea , sortarea si prelucrarea oricărui tip de deseu din lemn inclusiv ambalaje , deseuri din lemn aluvionar din albiile paraielor , de pe marginea căilor de acces , din toaletarea arborilor de către serviciile municipale precum si curătarea păsunilor montane.

Principiul de bază după care ne ghidăm activitatea este ca nici un fel de deseu să nu fie abandonat acolo unde nu-i este locul, recuperarea lui generand beneficii pentru mediu, pentru sănătatea noastră cat si pentru activitatea economică în sine.